vrijdag 15 april 2011

The History of the Transport Future—Evaluating Dutch Transport Scenarios of the Past

Deze week verschenen in Transport Reviews: The History of the Transport Future—Evaluating Dutch Transport Scenarios of the Past, waarin een overzicht wordt gegeven van de evaluatie van 42 Nederlandse scenario's van de ontwikkeling van transport, verkeer en vervoer in Nederland.

Personenautobezit in Nederland, scenario's en realisatie

In het paper wordt weergegeven hoe de ontwikkeling van verschillende aspecten van verkeer- en vervoer verwacht werden zich te ontwikkelen, zoals het autobezit, autogebruik, vrachtverkeer etc. Tevens is gekeken naar voorspellingen van externe variabelen die hier invloed op uitoefenen, zoals bevolkingsomvang en economische groei, en er is gekeken naar effecten van het verkeer, zoals files en uitstoot.

Het Engelstalige paper is hier te vinden. Het Nederlandstalige complete overzicht van de evaluatie hier.

Ook schreef ik al eerder blogposts over huishoudens en over personenautogebruik.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten