maandag 29 april 2013

Architecture for the people

Architectuur gaat meestal niet over het maken van gebouwen die mensen mooi vinden. Meestal gaat het architecten om het ontwerpen van avant-garde, modernistisch georiënteerd, dat er leuk uitziet op een foto, zeker als het net af is.

Dat betekent echter niet dat mensen er willen wonen. Dat betekent niet dat het mooi is, zeker als het wat ouder wordt. En het betekent al helemaal niet dat het onderdeel uitmaakt van de omgeving. Het liefst zien de meeste architecten een UFO die helemaal losgerukt is uit de context.

Niet elke architect volgt deze redenering, sommige architecten ontwerpen wel gebouwen die gemaakt zijn voor de mensen die er langs moeten lopen, die er moeten wonen en die wel nadenken over hoe een gebouw eigenlijk "werkt". Eén zo'n architect komt aan de beurt op "architecture for the people", een blog die schrijft over architectuur die niet aansluit op de smaak van de architecten, maar op de smaak van de mensen.

An architect for the people: Sjoerd Soeters.

woensdag 3 oktober 2012

Wat stemden uw buren? Overzicht van stemresultaten per stembureau


Via nrc.nl een kaart waarop per locatie is aangegeven wat men gestemd heeft de afgelopen verkiezingen. Een prachtige kaart met dynamische informatie die ik niemand wil onthouden: nrc.nl: wat stemden uw buren
En voor het eerst kunnen we ook zien wat de arme buurten/straten zijn en wat de rijke. Rood is arm en blauw is rijk. Kleine uitzonderingen daargelaten, en vooral geldig bij het onderling vergelijken van straten binnen een stad. In Amsterdam stemmen er immers meer mensen PvdA dan men op basis van hun inkomen zou verwachten. Daarnaast zien we nog enkele volkswijken waar men PVV gestemd heeft, universiteitssteden waar men D66 heeft gestemd, Christelijke gebieden waar men SGP/CU/CDA heeft gestemd. En, ook leuk, stembureaus waar gelijk gestemd is.

donderdag 29 maart 2012

Metrostations Londen tijdelijk van naam veranderd

Voor de Olypische Spelen 2012 die de komende zomer in Londen worden gehouden brengt de metro van Londen een bijzondere hommage aan 361 sporters. De metrohaltes van het metrostelsel worden tijdelijk naar 361 grote atleten genoemd, waaronder 5 Nederlanders sporters: Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband, Anton Geesink, Leontien van Moorsel en Stephan Veen.

Metrokaart Londen met tijdelijke stationsnamen grote slympische sporters

maandag 12 maart 2012

Namen Noord-Zuidlijn bekend

De toekomstige metrolijn door het centrum van Amsterdam naar Amsterdam-Noord heeft het lang met tijdelijke namen moeten doen. Zo lang zelfs dat de namen al ingeburgerd zijn. Gelukkig zijn de nieuwe namen beter, en zal het weinig moeite kosten om de nieuwe namen in te laten burgeren. Er is niet alleen gekozen voor het vernoemen van metrostations naar straatnamen, maar er zijn ook een aantal straatnamen vervangen voor wijknamen. De beroemde straten Rokin en Vijzelgracht blijven zo gehandhaafd, maar de namen Buikslotermeerplein, Van Hasseltweg en Ceintuurbaan (toch ook een bekende straat) zijn vervangen door respectievelijk Noord, Noorderpark en De Pijp. Vooral De Pijp is een prachtige naam voor een metrostation, en wat is er duidelijker dan dat er Noord op de metro staat? De metro richting Station Amsterdam Zuid zal getooid worden met "Zuid". Prachtig.

En daarom: de nieuwe kaart van het toekomstige metrostelsel:
De Noord-Zuidlijn met de nieuwe namen

Bronnen: AT5 en hierzijnwij.nu

maandag 6 februari 2012

Kaarten Elfstedentocht

Alles wat ik erover zeg is te veel, maar voor een vervoersplanoloog zijn natuurlijk vooral de kaarten van de tocht der tochten interessant:

De kaart:

Mooie Zwartwitkaart:

De kaart van de fietstocht (elfstedenroute):

Een interactieve kaart, met lokale weersverwachtingen

En:

De kaart van de vorige elfstedentocht op google maps

woensdag 25 januari 2012

Slag om Nederland

De opvolger van de slag om Europa is weer fantastisch. Over scholen en bedrijven die zogenaamd duurzame nieuwbouw realiseren, door nieuwe projecten te realiseren als nieuwbouw.

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

Over scholen

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.
Over KPMG

woensdag 11 januari 2012

Fusie Zeeland, Zuid-Holland en westen Noord-Brabant onzinnig idee

De commissaris van de koningin van Zuid-Holland Jan Franssen stelt voor om Zuid-Holland met Zeeland en westelijk Noord-Brabant te fuseren, om zo een zuidelijke Randstadprovincie te creëren. Hij doet dit naar aanleiding van de kabinetsplannen om Noord-Holland, Flevoland en Utrecht te fuseren, om zo de Noordvleugel van de Randstad in een provincie onder te brengen, (waar al eerder over geschreven is op dit blog).

Zuidwest Nederland, klik hier voor de grote kaart Bron: Jan-Willem van Aalst — www.imergis.nl

Letterlijk zegt de CvK: Het kabinet heeft met de Visienota 'Bestuur en Bestuurlijke Inrichting' voor de Randstad half werk verricht. Eerlijk gezegd heeft dit kabinet broddelwerk afgeleverd. Tot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil ik zeggen: wie A zegt, moet ook B durven zeggen. Bij een metropoolregio Den Haag-Rotterdam hoort een grotere provincie dan Zuid-Holland. Dit kabinet heeft gekozen voor een vleugelbenadering. Dan moet je er wel voor zorgen dat beide vleugels in evenwicht zijn. In de huidige kabinetsvisie is daarvan geen sprake. Dat brengt de vogel - in casu de Randstad - op den duur alleen maar schade toe. Op één vleugel kun je immers niet vliegen. Bij een keuze voor een Noord- en een Zuidvleugel ligt het perspectief voor Zuid-Holland in de verdere ontwikkeling van een krachtige Nederlands-Vlaamse Delta met de sterke as Rotterdam-Antwerpen als economische motor. Een fusie tussen een eventueel te splitsen Zuid-Holland, Zeeland en westelijk Noord-Brabant is de noodzakelijke voorwaarde om vorm en inhoud van een sterke zuidelijke Randstad te kunnen combineren met het lucht en ruimte geven aan de metropoolregio. Ik nodig het kabinet uit deze fusiemogelijkheid te verkennen en bij de provincies Zeeland en Noord-Brabant de ruimte te peilen. Het kabinet moet het werk afmaken door het in de Visienota geschetste perspectief te vertalen in een helder proces in plaats van provincies onderling te laten bakkeleien.

Zoals bekend zijn er meerdere redenen om tot een fusie van de noordelijke Randstadprovincies over te gaan. Almere is sterk verbonden met Amsterdam, en tegelijkertijd met de provincie Utrecht en de rest van Noord-Holland. Het Gooi loopt steeds meer over in de Utrechtste heuvelrug. En de steden Amsterdam en Utrecht delen steeds meer dezelfde voorsteden. Een fusie zou hier logisch zijn, om eenheid te creëren in bijvoorbeeld het verkeer- en vervoersbeleid en de ruimtelijke ordening.

Zuid-Holland

Maar dan Zuid-Holland. Dat is in inwonertal nu al de meest inwonersrijke provincie van Nederland (meer dan 3,5 miljoen inwoners). De Commissaris van de Koningin vindt dat er geen evenwicht meer is tussen de beide Randstadprovincies als de noordelijke delen worden samengevoegd, hoewel de nieuwe provincie Noord-Randstad slechts 4,3 miljoen in totaal zou tellen. Net iets meer dan het huidige Zuid-Holland dus. De beide vleugels komen juist in evenwicht door een fusie.

De twee grote steden in de regio zijn Rotterdam en Den Haag. Het mooie is, die steden liggen, inclusief hun voorsteden, volledig in de provincie. En voor zover de steden vergroeien met andere steden is het vooral een kwestie van met elkaar vergroeien. Ook worden de metropoolregio's Haaglanden en Rijnmond langzaam samengevoegd. Daar is dus eigenlijk geen probleem. Waardoor een fusie eigenlijk zinloos is; het lost geen enkel probleem op.

Zeeland

Zeeland is juist een vrij dunbevolkte provincie (kijk bijvoorbeeld eens op deze kaart), met veel platteland en water en juist weinig inwoners. Lucht en ruimte inderdaad. Dat is juist een prima eenheid. Misschien wat weinig inwoners voor één provincie, maar qua ruimtelijke ordeningsbeleid en verkeer- en vervoersbeleid toch duidelijk een goed hanteerbare geheel. De commissaris van de koningin van Zeeland, Karla Peijs heeft dan ook al negatief gereageerd, zij wil zeker niet fuseren als dat inclusief Den Haag is, dat zou de kern van de provincie veel te veel in het noorden plaatsen (zie ad.nl).

Noord-Brabant

Het westen van Noord-Brabant is een heel ander verhaal. Deze regio, met Breda, Tilburg, Roosendaal en Bergen op Zoom, is wel voor een goed deel op Zuid-Holland georiënteerd, en Zeeland weer enigszins op die regio. In die zin is het geen bizar idee om na te denken over goede samenwerking tussen dit gebied en het Rotterdamse, bijvoorbeeld. Maar het gebied hangt ook sterk samen met Noord-Brabant. De term Brabantstad (soms ook wel Brabantse Stedenrij) is uitgevonden om na te denken over betere samenhang tussen de vijf grote (Nederlandse) Brabantse steden, inclusief Den Bosch, Eindhoven en Helmond. Deze samenwerking verloopt in principe goed, en de steden liggen ook vrij stevig in het centrum van Noord-Brabant gepositioneerd. Ook hier is dus geen enkele behoefte aan verandering, zeker niet aan het afsplitsen van een deel van de provincie om met een andere provincie samen te gaan, en dan ook nog met de Randstad.

Al met al is het een onzinnig plan om Zuid-Holland, Zeeland en West-Noord-Brabant samen te voegen. Het zuidelijke deel maakt geen onderdeel uit van de Randstad, samenvoeging lost geen problemen op, en de zuidelijke provincies zitten naar alle waarschijnlijkheid niet te wachten om onderdeel te worden van de superprovincie Zuidwest Nederland (want hoe moet je het anders noemen?). Dit gaat hem niet worden.

Zie hier de volledige toespraak (pdf)

Via en via