dinsdag 5 april 2011

Structuurvisie Amsterdam 2040

Amsterdam heeft een plan! De structuurvisie Amsterdam 2040 is gepresenteerd, en DRO heeft haar uitgave "plan Amsterdam" volledig hieraan gewijd. Het algemene motto van de structuurvisie luidt: "Amsterdam ontwikkelt zich verder als kernstad van een internationaal concurrerende, duurzame, Europese metropool". Deze metropool omvat volgens de plannen wel Haarlem, Schiphol, Zaanstad, Almere en het Gooi, maar niet Utrecht.

Metropoolregio Amsterdam

De gemeente spreekt verder zeven ambities uit:
1. Verdichten
2. Transformeren
3. Openbaar vervoer op regionale schaal
4. Hoogwaardige inrichting openbare ruimte
5. Investeren in recreatief gebruik groen en water
6. Overgang naar duurzame energie
7. Olympische spelen Amsterdam 2028
Bij de laatste twee ambities kun je je afvragen in hoeverre dit ruimtelijke ambities zijn. Verdichten is alleen maar aan te bevelen, vooral als er ook daadwerkelijk een transformatie van de oude delen van de haven naar nieuwe urbane delen van de stad plaatsvindt.

Ook presenteert Amsterdam een ambitieuze ov-ambitie. Let wel, het gaat hier om een ambitie die uitgesproken wordt, concrete plannen liggen er op veel corridors nog niet. Zo zien we twee verbindingen naar Almere, waarvoor nog geen financiering is en een oost-west metrolijn richting Amsterdam-West en Schiphol. Bij de ontwikkeling hiervan wordt er expliciet verwezen naar de risico's voor zover die bekend zijn van de Noord-Zuidlijn. Een onderzoek hiernaar zou de metro vooraf moeten gaan. Ook wordt de keuze hiervoor afhankelijk gemaakt van de ontwikkeling van Schiphol. Andere voorstellen zijn een Westtangent en een Noordtangent.

Ambitie openbaar vervoer Amsterdam

Men signaleert dat de binnenstad steeds verder uitbreidt, richting west, richting IJburg, en richting Amsterdam-Zuid, en volgens de plannen nu ook richting Amsterdam-Noord. De waterfront wordt sowieso specifiek genoemd als een verder te ontwikkelen gebied, hoewel ze het zelf herontdekking noemen. Dit terwijl er al jaren ontwikkeld wordt langs het water, en dit eigenlijk nooit stopgezet is. Ik hoef daarvoor alleen maar naar de ontwikkelingen in het westelijke havengebied te wijzen.

Centrum Amsterdam

Uiteraard zijn ook de groene lobben, die de Amsterdamse planologie voor een belangrijk deel gevormd hebben niet vergeten. De lobben zoals we die kennen blijven in deze plannen gehandhaafd, ook die in gebieden waar verdicht wordt.

Amsterdam Groen

Al met al worden er veel open deuren ingetrapt. Dat is ook logisch, want Amsterdam spreekt met de structuurvisie met name de bestaande ideeën uit, waarbij deze ideeën als een geheel gepresenteerd worden.

Behalve Plan Amsterdam is er ook een website over de structuurvisie.

De gehele structuurvisie is hier te downloaden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten