dinsdag 31 mei 2011

RijnGouwelijn "versoberd"

De RijnGouwelijn, de lightrailverbinding tussen Katwijk aan Zee/Noordwijk aan Zee - Leiden - Alphen a/d Rijn en Gouda, door het groene hart wordt waarschijnlijk in een sterk versoberde variant aangelegd. Er wordt enkel nog gebruik gemaakt van het bestaande spoor, en verder worden er busbanen aangelegd, zo blijkt uit het provinciaal akkoord tussen VVD, CDA, D66 en SP. Het geld dat bezuinigd kan worden op de RijnGouwelijn zou gebruikt worden om in de RijnlandRoute te investeren.

RijnGouwelijn

Over het bestaande spoor van Gouda tot aan Leiden zou gewoon een trein moeten gaan rijden. Vanaf daar zouden reizigers per bus verder moeten naar Leiden. Vanuit Leiden moet er een "vertramde" busverbinding tot aan de kust komen. Deze "vertramde" busverbinding moet Katwijk aan zee en Noordwijk aan Zee verder verbinden met Leiden.

Oorspronkelijke alternatieven voor de verbinding Leiden - Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee

Ook zou de tramverbinding door Leiden, die zou moeten zorgen voor een rechtstreekse aansluiting op de binnenstad van Leiden geschrapt worden. In plaats daarvan is er dus busvervoer. Gezien het feit dat men in Leiden al langer tegen de plannen voor het aanleggen van de tram door Leiden was, is er vanuit de gemeente Leiden weinig verzet te verwachten.

Tramtracé door Leiden

Wel zijn er bijzonder negatieve reacties vanuit 6 betrokken gemeenten en de Universiteit Leiden. Het gaat om de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Boskoop, Rijnwoude, Zoeterwoude en Alphen a/d Rijn. De teleurstelling komt voor uit het feit dat de lijn al lang in de planning zit, en de gemeenten al veel investeringen gedaan hebben. In totaal zou er al €73,6 miljoen uitgegeven zijn. Deze gemeenten verwachten weinig van de versoberde variant. Er is veel onduidelijkheid over de betekenis van de term "vertramde busbaan", wat inderdaad een nogal onduidelijk begrip is. Waarschijnlijk betekent dit een busbaan, wellicht vrijliggend, die in een later stadium vetramd zou kunnen worden.

De gemeenten overwegen nu om hun bijdrage aan de lijn terug te trekken, gezamenlijk met andere betrokken gemeenten investeren deze partijen circa € 53 miljoen. De totale kosten van de lijn werden tot voor kort geschat op 581 miljoen euro, waarvan € 369 miljoen voor het oostelijke tracé en € 212 miljoen voor het westelijke deel. De provincie verwachtte circa 100 miljoen euro te besparen met de versoberde uitvoering van de lijn. Ook de gemeente Leiden verwacht dat de bijdrage van 16 miljoen euro aan de lijn komt te vervallen.

Dit roept meteen veel vragen op: is het haalbaar om de lijn voor 581 miljoen aan te leggen? Is de besparing daadwerkelijk 100 miljoen euro? Nemen de baten van het project niet enorm af als deze bezuiniging wordt doorgevoerd? Is er niet overlegd met de gemeenten over de versobering? Het zou natuurlijk gek zijn als de lijn versoberd wordt aangelegd om 100 miljoen te besparen en er moet vervolgens weer 53 miljoen bij en misschien wel nog 16 miljoen. Verder levert dit natuurlijk veel onduidelijkheid en natuurlijk vertraging op. En dat terwijl er al steeds meer onduidelijkheid was over de verbinding door Leiden, gezien het lokale verzet tegen de lijn, en het huidige bestuur van Leiden die zich tegen de lijn heeft gekeerd. Bestuurders laten zich bij dit project niet van hun meest betrouwbare kant zien.

Via

Geen opmerkingen:

Een reactie posten