donderdag 7 april 2011

Stadsregio's Rotterdam en Den Haag willen 1 vervoersautoriteit vormen

Dat Rotterdam en Den Haag steeds meer een dubbelstad vormen kan weinigen onopgemerkt zijn. De metro van Rotterdam is feitelijk al doorgetrokken tot Den Haag Centraal, en de steden vormen feitelijk 1 arbeidsmarkt. Lastig is vooral om grenzen te trekken rondom en tussen deze stedelijke regio's. Rotterdam is onlosmakelijk verbonden met de Drechtsteden en Den Haag met Leiden, maar deze voorstedelijke regio's hebben onderling weinig met elkaar te maken.

Kaart stadsspoor Rotterdam

De samenwerking tussen de regio's wordt nu vormgegeven door middel van 7 peilers:
1. Het verbeteren van bereikbaarheid
2. Stimuleren van economische sectoren
3. Verstevigen van de economische potentie van de "Greenport"
4. Stimuleren van onderwijs en innovatie
5. Afgestemd aanbod van voorzieningen op het gebied van wonen, cultuur, sport en evenementen
6. Groene ruimte en ruimtebehoud door Hof van Delfland als metropolitaan park
7. Het bevorderen van een metropolitaan bewustzijn door onder meer een gezamenlijke metropoolpas

Een deel van deze doelen is vaag en bestaat uit open-doelen-jargon, maar concrete afspraken zijn er ook: Doordat het OV steeds verder met elkaar verbonden raakt willen de stadsregio's nu samen een vervoersconcessie vormen. De vervoersconcessie zal het openbaar vervoer aanbesteden. De gezamenlijke verkeersautoriteit moet in 2012 van start gaan en moet zich onder andere inzetten voor: openbaar vervoer, doorstroming van het autoverkeer en fietsvoorzieningen. Ook gaat het om verkeers- en reizigersinformatie, mobiliteitsmanagement, ketenmobiliteit en verkeersveiligheid. Een breed scala aan activiteiten dus. Concreet stelt men voor om de "grootstedelijke voorzieningen vanuit vrijwel alle locaties in de regio binnen 45 minuten bereikbaar te maken".

Daarbij geven de regio's nog een aantal cijfers mbt hun nieuwe metropolitane regio:
24 gemeenten
2,5 miljoen inwoners
17% van de Nederlandse bevolking
20% van het Nederlandse BNP
En verder natuurlijk 3 universiteiten, de bestuurlijke hoofdstad en de grootste haven van Europa. Of, zoals ze het in Europa zouden zeggen: De Zuidvleugel, best belangrijk!

Kaart Stadsregio's tezamen (Zuidvleugelnet)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten