dinsdag 21 juni 2011

Structuurvisie Infrastructuur en ruimte: Snelwegen

Er staat zoveel in de structuurvisie, dat het moeilijk in 1 artikel past. Daarom maar in stukjes, dan blijft het (voor mij) behapbaar. Allereerst de snelwegen; de minister wil graag in de Randstad 4-baanwegen (2x4), en daarbuiten 3-baanswegen (2x3). De structuurvisie stelt dan ook: "Nationaal belang 5: Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen". Dat zal dan ook de nodige snelweguitbreidingen vergen:

Voorgestelde snelwegverbredingen

Opvallend op de kaart zijn:
- De aanleg van de volledige A4, van Amsterdam naar Antwerpen.
- Het verbreden van de A4 bij Schiphol, dat lijkt bij het zesbaansgedeelte wel wat overbodig
- Geen noordelijke ringsnelweg Utrecht, hoewel de N-weg ongetwijfeld uitgebreid zal worden
- Uitbreiding van de A10
- En verder is natuurlijk vooral opvallend dat bijna alle snelwegen uitgebreid lijken te worden.

Ook moeten er gescheiden wegbanen komen op de A1, waarbij het doorgaand verkeer gescheiden wordt van het bestemmingsverkeer (lokaal verkeer). Een goede zaak, want juist dit verkeer zorgt vaak (onbewust) voor files. Invoegen en uitvoegen, wat gepaard gaat met afremmen, optrekken, wachten en van rijbaan wisselen leidt vaak tot vetraging, waar vervolgens de file kan beginnen. Ook worden zo de vrachtwagens grotendeels naar de doorgaande weg gedirigeerd, zodat de twee groepen "onruststokers" uit elkaar gehaald worden.

In de Volkskrant vandaag een mooi tegengeluid. Ineke van Gent (GroenLinks) noemt de Minister een betonsocialist. In plaats van nauwkeurig aandacht te geven aan de specifieke verkeersvraag per locatie stelt de minister dat alle wegen overal uitbreid moeten worden. De vraag volgt vanzelf wel, is de redenering. Van Gent noemt dit niet geheel onterecht een vorm van planeconomie. Aan de andere kant: er is dusdanig veel vraag naar asfalt in Nederland, dat de weg vanzelf vol komt te zitten. Daarnaast is het maar de vraag in hoeverre er echt iets komt van deze visie. Er zal toch een prioritering moeten komen, die ongetwijfeld (deels) gebaseerd zal zijn op de verkeersvraag op verschillende locaties. Als er weer een nieuw kabinet komt, zal er vervolgens weer kritisch gekeken worden naar alle plannen.

Voor het stuk in de Volkskrant: linkje

Zie ook: Afsprakenlijst MIRT 2011

Via, via en via

Geen opmerkingen:

Een reactie posten