dinsdag 14 juni 2011

Revolutie in ruimtelijk-ordeningsland

Er is weinig zo stabiel als het Nederlands ruimtelijk-ordeningsbeleid. De huidige Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (prachtige naam), heeft echter een totale omslag voor ogen. Van de vele regels en regelingen van Rijkswege schrapt zij het merendeel. Er zou sprake zijn van veel overlap tussen de verschillende regelingen, maar ook lijkt er sprake van een ideologische kentering.

Een van de meest in het oog springende veranderingen is dat het Groene Hart niet langer een Nationaal Landschap moet zijn. Dat gebied wordt, zo stelt de minister, ook al beschermd door andere regelingen, zoals Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur.

Het groene hart

Tegelijkertijd heeft de minister haar visie laten zien op de snelwegen in Nederland. Drukke snelwegen in de Randstad moeten standaard naar 4 rijstroken, daarbuiten moeten 3 stroken de standaard zijn. Ambitieuze plannen, waarmee veel touwtrekken gemoeid zal zijn.

De Minister stelt dat zij niks tegen België heeft. Daar ligt volgens mij wel de grens, zowel letterlijk als figuurlijk. Prima dat er meer verantwoordelijkheden aan de gemeenten worden overgelaten, maar we moeten echt geen België willen worden. Lintbebouwing is en blijft ongewenst, en het is niet voor niks dat men in Vlaanderen juist over de noordgrens kijkt naar Nederland hoe wij onze zaakjes op orde hebben.

Dit zijn alleen nog maar de zaken die de media vandaag gehaald hebben. De volledige structuurvisie staat hier, met mooie kaarten, veel plannen, veel open deuren maar ook veel nieuws onder de zon. Later meer hierover...

Via, via, via en via

Geen opmerkingen:

Een reactie posten