woensdag 25 mei 2011

Planning Uithoflijn: 2018

De planning voor de aanleg van de Uithoflijn te Utrecht is verschoven. De lijn die het station Utrecht Centraal moet verbinden met de Uithof, is al een paar keer uitgesteld, maar nu is de datum waarop met trams gereden moet worden vastgesteld op 2018. Deze planning heet nu realistisch te zijn, meevallers zijn nog niet verwerkt. Vraag is dan of (alle) mogelijke tegenvallers wel verwerkt zijn.

Uithoflijn 2018

Er is nog discussie over de vraag of het een vrijliggende busbaan of een tram wordt. Bussen zijn natuurlijk goedkoper, trams (of eigenlijk sneltrams) hebben meer capaciteit, en worden als hoogwaardiger ervaren. In maart is Prorail al begonnen met de onderbouw van het spoor of de bus, wat van start kan gaan ongeacht de keuze voor bus of spoor.

De vraag is natuurlijk of de datum 2018 gehaald wordt, waarbij volgens planning het spoor al in 2017 af moet zijn. Ook is het budget nog niet helemaal rond, het Rijk moet nog instemmen met een bijdrage van 110 miljoen euro. De toezegging schijnt al binnen te zijn.

Sneltramstation Utrecht Centraal 2018

Met de aanleg van de trambaan wordt het busstation aan de Jaarbeurszijde van het station geplaatst. Deze maatregel moet zorgen dat er genoeg ruimte komt voor het HOV-station aan de binnenstadszijde van het station. Het traject loopt "om de zuid", oftewel via het spoor, langs de Galgenwaard, richting de Uithof. daarmee kan het spoor ook gebruikt worden voor supporters, maar niet voor binnenstedelijk vervoer.

Busstation Utrecht Centraal 2018

Natuurlijk kun je ook nog discussiëren over het nut van het hebben van een campus zo ver buiten de stad (onhandig voor studenten, weinig milieuvriendelijk, slecht voor de leefbaarheid van de binnenstad, slecht voor de binding van studenten met de stad Utrecht), maar dat station is gepasseerd.

Update: Op 31 mei heeft minister Melanie Schultz Van Haegen, bekend gemaakt dat de subsidie voor de tram naar de Uithof definitief doorgaat. Hiermee ligt de weg open naar het besluit om definitief voor een tram te kiezen op 15 juni, door het bestuur van BRU (Bestuur Regio Utrecht) en op 28 juni door de gemeenteraad van Utrecht. De totale investering moet 321 miljoen euro bedragen. Via

Geen opmerkingen:

Een reactie posten