woensdag 23 maart 2011

Opheffen deelgemeenten

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 zijn de Amsterdamse deelgemeenten samengevoegd. Dit omdat de optimale grootte van een stadsdeel op ongeveer 100.000 is geschat. Op dat schaalniveau functioneert immers ook de gemiddelde gemeente. Door de samenvoeging is het aantal bestuurders duidelijk afgenomen, en is ook de schaal van de verschillende deelgemeenten reëler geworden.

Stadsdelen Amsterdam tot 2010

Nieuwe situatie vanaf 2010 met zeven stadsdelen (Westpoort is geen stadsdeel, maar valt onder de centrale stad)

Minister Donner wil nu echter de deelgemeenten van Rotterdam en de stadsdelen van Amsterdam opheffen. Het argument is dat er een bestuurslaag bijgekomen is, en dat dit onwenselijk is in de bestuurlijke hoofdstructuur van Nederland, die bestaat uit: Rijk, provincie en gemeenten. Hierbij vergeet hij overigens de steeds verder groeiende en in belang toenemende Europese Unie te noemen. De extra bestuurslaag is volgens Donner onwenselijk, omdat er in de 7 Amsterdamse deelgemeenten 203 deelgemeenteraadsleden zitten, en 29 bestuurders. In Rotterdam, waar de deelgemeenten (nog) niet samengevoegd zijn, zijn er 272 deelgemeenteraadsleden en 49 bestuurders.

Minister Donner wil de stadsdelen niet volledig opheffen, maar wil vooral de politieke component uit de deelgemeenten halen. Minister Donner stelt dat het opheffen van de raden leidt tot besteding van minder belastinggeld, minder ambtenaren en minder regels. Vanuit de deelgemeenten zelf klinkt juist vaak het pleidooi dat het bestaan van de deelgemeenten leidt tot een minder grote kloof tussen politiek en burger, en dat de ambtenaren effectiever kunnen werken dan vanuit de centrale gemeente.

Dit roept wel vragen op over de legitimiteit van deze beslissing, aangezien de deelgemeenten en de gemeenten zelf niet tot dit besluit zijn gekomen, en vooral andere politieke partijen dan die vertegenwoordigd zijn in het kabinet de dienst uitmaken in deze (deel)gemeenten.

Zie verder: Wetsvoorstel afschaffing deelgemeenten en Memorie van Toelichting

Geen opmerkingen:

Een reactie posten