zondag 29 november 2009

Salomon's Oordeel

Er zou gerommeld zijn met klimaatgegevens, zo word verondersteld, zie oa de Telegraaf. Is klimaatverandering een hoax?
Vergelijking tussen de klimaatcurve van Loehle en de orginele hockeystick van Mann. De gedocumenteerde middeleeuwse warme periode (500 tot 1300 n.Chr) en de kleine ijstijd ontbreken in Mann's hockeystickcurve.

Nee dat is het niet. Het klimaat verandert voortdurend, en heeft dit altijd gedaan. De laatste decennia is de temperatuur wereldwijd gestegen, het laatste decennium daarentegen daalt de (wereldwijde) temperatuur weer. Dit past een miljoenen-jaren oud patroon van dalingen en stijgingen. Als gevolg daarvan verandert ook de zeespiegel voortdurend. Op dit moment is de zeespiegel juist bijzonder hoog, en een na een korte stijging zal deze hoogstwaarschijnlijk juist weer dalen.

Dit alles verzin ik niet, maar is afkomstig van professor Salomon Kroonenberg hoogleraar aan de TU Delft. Kroonenberg plaatst het huidige klimaatbewustzijn in een heel ander perspectief; hij pleit voor een langetermijnvisie. Daarin passen maatregelen om ons te beschermen tegen zeespiegelstijging wel, maar er moet wel nagedacht worden over de tijdelijkheid van dit alles. De huidige retoriek rondom klimaatverandering is volgens hem niet terecht: de beroemde hockeystickcurve is "gegoochel met cijfers". Dit gaat om een korte periode, en op lange termijn passen de cijfers in een heel ander model (zonder invloed van CO2).


Moeten we dan maar stoppen met klimaatmaatregelen? Nee, zegt Kroonenberg, we moeten wel rekening houden met zeespiegelstijging en verstandig omgaan met energie is sowieso goed, al is het maar omdat de fosiele brandstoffen opraken, er nog onvoldoende alternatieven voor zijn, en vanwege andere nadelige effecten van energiegebruik. Over CO2-opslag is hij kraakhelder: niet doen. Dat geld kun je veel beter besteden aan verstandig omgaan met energie, en we weten nog helemaal niet zeker dat CO2 de oorzaak is voor de klimaatstijging. De cijfers wijzen vooral op natuurlijke temperatuurstijging.

Zie het boek van Salomon Kroonenberg, een aanrader: De menselijke maat. In februari komt de herziene versie uit.

3 opmerkingen:

  1. Het is interessant om beide contrasterende grafieken onder elkaar te zien, maar hoe verklaar je de discrepantie tussen beide?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Moeilijk te zeggen. Het lijkt inderdaad gegoochel met cijfers. Het lijkt toch dat de hockeystickcurve 1000 jaar te constant heeft weergegeven.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Wat voor waarde moet er volgens jou worden gehecht aan een grafiek waarin waarschijnlijk is gegoocheld met gegevens? Ik zou zeggen: geen enkele waarde.

    BeantwoordenVerwijderen