woensdag 17 augustus 2011

500.000

Een half miljoen inwoners, zo veel mensen moeten er binnenkort in Den Haag wonen, als we de gemeente Den Haag mogen geloven. Waarschijnlijker is dat er nu al meer dan 500.000 mensen in de stad wonen, omdat er veel mensen uit Oost-Europa, en uit de andere immigratiegebieden natuurlijk, naar Den Haag getrokken zijn, die lang niet allemaal netjes ingeschreven zullen staan.

Ongemerkt heeft Rotterdam ondertussen al weer meer dan 600.000 inwoners. In maart 2010 is Rozenburg bij Rotterdam gekomen, en zijn er 13.000 Rotterdammers bijgekomen. Utrecht heeft ondertussen meer dan 300.000 inwoners (sinds januari 2009), iets dat veel geleidelijker is gegaan. Daarmee is Utrecht nog altijd veruit de kleinste van de grote vier, door Eindhoven (216.000), Tilburg (206.000) en Almere (192.000), waarvan Almere natuurlijk het hardst groeit.

Amsterdam is zelfs hard op weg naar de 800.000 inwoners, in dit tempo kan dat niet lang meer duren, als je nagaat dat Amsterdam in 2004 nog 740.000 inwoners had, en dit er nu al 785.000 zijn. Als alle Amsterdammers die in illegale onderhuur wonen nou eens meegeteld worden, dan zit de stad misschien al lang op 800.000.

Inwoners van de grote vier gemeenten (cijfers CBS)

Al met al lijkt het me in ieder geval goed nieuws dat de grote steden weer groeien, dat houdt het draagvlak voor metropolitane voorzieningen hoog, het fietsgebruik en openbaar vervoersvraag ook, terwijl de het ruimtebeslag per grote-stadsbewoner (in Nederland) kleiner is dan dat van de rest van het land.

2 opmerkingen: