vrijdag 18 december 2009

NRC: "Overheid mist kennis over bouwen"

Afgelopen woensdag in het NRC (ik ben in India, daar gaat alles wat langzamer) een reactie van professor Wagemans en van mij over de Noord-Zuidlijn. Het artikel heette "Overheid mist kennis over bouwen". Dat is geen citaat van mij, en ik weet niet of ik het met deze stelling zo eens ben. Verder worden er twee citaten van mij genoemd:

Vervoersplanoloog Mig de Jong, die aan de TU Delft promoveert op succesvolle megaprojecten, beaamt dat ervaring met de aanleg van grote bouwprojecten een van de belangrijkste succesfactoren is. „Maar die ervaring ontbreekt. Grote projecten worden vaak aangestuurd door een speciaal hiervoor opgericht projectbureau. Zij kopen kennis in. Dat is niet erg. Maar het gevolg is wel dat die kennis weer verdwijnt als het project af is.”

Mig de Jong stelt dat de overheid kennis over de aanleg van grote bouwprojecten zou moeten centraliseren. „Richt een expertisecentrum in waar lokale en regionale overheden kennis en ervaring kunnen delen. Die kennis heeft de overheid nodig om goed te functioneren als opdrachtgever.” Wagemans vindt dat een goede
suggestie. „Dat kost in het begin natuurlijk geld. Maar in verhouding
tot de gemaakte kosten als het misgaat, is dat ook financieel op de lange duur aantrekkelijk.”


Toch is dit niet precies wat ik wilde zeggen. Het probleem is volgens mij dat de continuïteit van kennis van grote projecten verloren gaat, door de organisatie binnen projectbureaus. Aan het einde van een groot project, zoals de Noord-Zuidlijn, maar ook de HSL-Zuid of de Zuidas, wordt een projectbureau eenvoudigweg opgeheven. Dit heeft tot gevolg dat alle kennis en de continuïteit van werken, zoals de organisatiestructuur en dergelijke, verloren gaat. De betrokkenen verdwijnen naar andere organisaties, en de volgende keer begint het weer opnieuw.

Het zou beter zijn als grote projecten in een continue organisatie worden ondergebracht. Deze organisatie neemt dan een aantal medewerkers van bijvoorbeeld een gemeente in dienst, als er een lokaal project, zoals de Noord-Zuidlijn gebouwd moet worden. Deze organisatie draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor grote projecten en zal ook een stevige toets moeten uitvoeren alvorens zij een project onder haar hoede neemt. Door een dergelijke organisatie onder te brengen in een ministerie wordt er ook ministeriële verantwoordelijkheid gekoppeld aan de organisatie.

Het NRC-artikel kent natuurlijk copyrights, maar zodra ik hem online vind zal ik hier een linkje plaatsen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten