vrijdag 30 september 2011

Toch fusie Noordelijke Randstadprovincies?

Eerder leek het er naar uit te zien dat er geen fusie zou komen tussen de provincies uit de Noordvleugel van de Randstad. Minister Donner heeft vandaag toch voorgelegd aan de ministerraad om de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland te fuseren, zo stelt de Volkskrant vandaag.

Hoe dit precies top-down afgedwongen kan worden weet ik eerlijk gezegd niet, maar het lijkt me sterk dat de provinciale staten niets te zeggen krijgen over hun eigen voortbestaan, en tevens lijkt het me lastig om een voorstel zonder medewerking van de provinciale staten door de Eerste en Tweede Kamer te loodsen. Er zou bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen de minister en de betrokken commissarissen van de koningin en burgemeesters van de grote steden, maar ook die zijn van Rijkswege aangewezen, en niet gekozen.

Daarnaast is ook het voorstel om de stadregio's (kaderwetgebieden) weer op te heffen aan de orde. Deze taken zou dan waarschijnlijk naar de provincie moeten gaan, maar de stadsregio's vervullen volgens mij ook veel gemeentelijke taken. Het is nog maar de vraag of die taken dan naar de provincie kunnen gaan, of dat ze teruggaan naar de gemeenten, die vervolgens weer samenwerking gaan zoeken.

De huidige Kaderwetgebieden: Stadsregio Amsterdam, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, Bestuur Regio Utrecht, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Parkstad Limburg en Regio Twente

Via

Geen opmerkingen:

Een reactie posten