dinsdag 21 juni 2011

Structuurvisie Infrastructuur en ruimte: Snelwegen

Er staat zoveel in de structuurvisie, dat het moeilijk in 1 artikel past. Daarom maar in stukjes, dan blijft het (voor mij) behapbaar. Allereerst de snelwegen; de minister wil graag in de Randstad 4-baanwegen (2x4), en daarbuiten 3-baanswegen (2x3). De structuurvisie stelt dan ook: "Nationaal belang 5: Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen". Dat zal dan ook de nodige snelweguitbreidingen vergen:

Voorgestelde snelwegverbredingen

Opvallend op de kaart zijn:
- De aanleg van de volledige A4, van Amsterdam naar Antwerpen.
- Het verbreden van de A4 bij Schiphol, dat lijkt bij het zesbaansgedeelte wel wat overbodig
- Geen noordelijke ringsnelweg Utrecht, hoewel de N-weg ongetwijfeld uitgebreid zal worden
- Uitbreiding van de A10
- En verder is natuurlijk vooral opvallend dat bijna alle snelwegen uitgebreid lijken te worden.

Ook moeten er gescheiden wegbanen komen op de A1, waarbij het doorgaand verkeer gescheiden wordt van het bestemmingsverkeer (lokaal verkeer). Een goede zaak, want juist dit verkeer zorgt vaak (onbewust) voor files. Invoegen en uitvoegen, wat gepaard gaat met afremmen, optrekken, wachten en van rijbaan wisselen leidt vaak tot vetraging, waar vervolgens de file kan beginnen. Ook worden zo de vrachtwagens grotendeels naar de doorgaande weg gedirigeerd, zodat de twee groepen "onruststokers" uit elkaar gehaald worden.

In de Volkskrant vandaag een mooi tegengeluid. Ineke van Gent (GroenLinks) noemt de Minister een betonsocialist. In plaats van nauwkeurig aandacht te geven aan de specifieke verkeersvraag per locatie stelt de minister dat alle wegen overal uitbreid moeten worden. De vraag volgt vanzelf wel, is de redenering. Van Gent noemt dit niet geheel onterecht een vorm van planeconomie. Aan de andere kant: er is dusdanig veel vraag naar asfalt in Nederland, dat de weg vanzelf vol komt te zitten. Daarnaast is het maar de vraag in hoeverre er echt iets komt van deze visie. Er zal toch een prioritering moeten komen, die ongetwijfeld (deels) gebaseerd zal zijn op de verkeersvraag op verschillende locaties. Als er weer een nieuw kabinet komt, zal er vervolgens weer kritisch gekeken worden naar alle plannen.

Voor het stuk in de Volkskrant: linkje

Zie ook: Afsprakenlijst MIRT 2011

Via, via en via

dinsdag 14 juni 2011

Revolutie in ruimtelijk-ordeningsland

Er is weinig zo stabiel als het Nederlands ruimtelijk-ordeningsbeleid. De huidige Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (prachtige naam), heeft echter een totale omslag voor ogen. Van de vele regels en regelingen van Rijkswege schrapt zij het merendeel. Er zou sprake zijn van veel overlap tussen de verschillende regelingen, maar ook lijkt er sprake van een ideologische kentering.

Een van de meest in het oog springende veranderingen is dat het Groene Hart niet langer een Nationaal Landschap moet zijn. Dat gebied wordt, zo stelt de minister, ook al beschermd door andere regelingen, zoals Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur.

Het groene hart

Tegelijkertijd heeft de minister haar visie laten zien op de snelwegen in Nederland. Drukke snelwegen in de Randstad moeten standaard naar 4 rijstroken, daarbuiten moeten 3 stroken de standaard zijn. Ambitieuze plannen, waarmee veel touwtrekken gemoeid zal zijn.

De Minister stelt dat zij niks tegen België heeft. Daar ligt volgens mij wel de grens, zowel letterlijk als figuurlijk. Prima dat er meer verantwoordelijkheden aan de gemeenten worden overgelaten, maar we moeten echt geen België willen worden. Lintbebouwing is en blijft ongewenst, en het is niet voor niks dat men in Vlaanderen juist over de noordgrens kijkt naar Nederland hoe wij onze zaakjes op orde hebben.

Dit zijn alleen nog maar de zaken die de media vandaag gehaald hebben. De volledige structuurvisie staat hier, met mooie kaarten, veel plannen, veel open deuren maar ook veel nieuws onder de zon. Later meer hierover...

Via, via, via en via

zondag 12 juni 2011

Friese buskaart geïnspireerd op metrokaart

Een van de grote voordelen van hoogwaardig openbaar vervoer is dat reizigers het vaak goed weten te vinden. De buslijnen hebben vaak veel meer bekendheid dat de traditionele gele bus. Verder worden er kaarten gepubliceerd in de media, waardoor mensen zien dat er goede verbindingen zijn naar locaties waar mensen voordien altijd met de auto heengingen.

Dit idee is opgepikt, en er is, zonder te investeren in een dure HOV-verbinding, een kaart gemaakt van het openbaar vervoer in Zuidwest Friesland. Deze kaart is geïnspireerd op de metrokaart van Londen. Eerlijk is eerlijk, de dichtheid van het ov is een stuk lager, maar op het idee is niks aan te merken, dat is eenvoudigweg briljant. Ook de uitvoering is goed, de kaart is hieronder weergegeven.

Uitsnede Bolsward - Afsluitdijk

Metropolis Súdwest Fryslân

Via